Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych jest sakramentem uzdrowienia, o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

Dlatego sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym – należy pamiętać, żeby wezwać kapłana odpowiednio wcześnie.

Odwiedziny chorych

Chorych i osoby starsze naszej parafii, które nie są w stanie uczestniczyć we mszy św. w kościele, odwiedzamy z sakramentami (spowiedź, Komunia św., namaszczenie chorych) w pierwsze soboty miesiąca od godz. 9:00.

Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym lub telefonicznie (w nocy kapłana należy wzywać tylko osobiście).

Co należy przygotować?

  • Stół nakryty białym obrusem
  • Krzyż i dwie zapalone świece, watę (jeśli będzie udzielany sakrament chorych)
  • Wodę święconą i kropidło

Posługa nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu - każda niedziela po mszy świętej o godz. 9:30 bądź 11:00

Można zgłaszać prośbę o przyniesienie Komunii Świętej w biurze parafialnym lub zakrystii.