Parafialna Rada Duszpasterska

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.Rada jest instytucją stałą w parafii, a jej kadencja trwa 4 lata. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza.

Do jej zadań należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.

Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię.

Spotkania odbywają się w 3 czwartek miesiąca o godz 19:30 (wrzesień, listopad, kwiecień, czerwiec)