Kredkami do nieba

Kredkami do nieba są to zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną Ewangelią. Na spotkaniach z dziećmi czytamy fragment Ewangelii z nadchodzącej niedzieli i rozważamy go, najpierw rozmawiając o nim na poziomie dziecięcych doświadczeń i wyobraźni. Potem razem się modlimy. Następnie tworzymy potem prace plastyczne, które sprawiają, że treść Dobrej Nowiny staje się bliższa w czasie niedzielnej Mszy Świętej. Z powstałych prac tworzymy wystawę w przedsionku naszego kościoła. Zajęcia są oparte na książkach "Kredkami do nieba", osobnej na każdy rok liturgiczny. Kredkami do nieba są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III SP. Spotkania prowadzi: Pani Anna Siwecka