Zdjęcia Skórzewa z 2007 roku autorstwa Krzysztofa Borowiaka