Poświęcenie kaplicy pw. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego