12 Kwietnia 2020, Niedziela Zmarwychwstania

12.04.2020 r. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Drodzy Parafianie,

Przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego, w niezwyczajnych okolicznościach. Jesteśmy podobni do uczniów, którzy wędrując do Emaus, przeżywali niepokój i niepewność. I wtedy przyłączył się do nich Zmartwychwstały. Nie poznali Go, ponieważ byli zbyt przybici wydarzeniami Wielkiego Piątku. Ich wspomnienia zdominował mrok Golgoty. Ich oczy były na uwięzi zrodzonej z dramatu, w którego centrum stanął krzyż. Ich sercom, najzwyczajniej, brakowało wiary.

Smutna i trudna rzeczywistość potrafi pozbawić człowieka nadziei, sprawić, że przestanie dostrzegać coś więcej, niż tylko niedogodności i braki. Jednak Chrystus nie zostawił w opuszczeniu swych uczniów. Przyszedł do nich ze słowem umocnienia i pociechy. Połamał dla nich chleb, który daje życie. Gospoda w Emaus stała się dla nich miejscem odrodzenia.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam nadziei, która pomoże przezwyciężyć wszelkie lęki i niepokoje obecnego czasu. Niech Chrystus umacnia pokojem, swoją łaską i błogosławieństwem, pomnaża siły i obdarza zdrowiem i miłością. Niech światło Poranka Wielkanocnego na trwale zajaśnieje w sercach i opromienia kolejne dni!

 

Tęskniąc za Wami, zapewniamy

o trwającej nieustannie modlitwie za Was.

                                                                                  

Duszpasterze: ks. Marek, ks. Gniewomir, ks. Franciszek i ks. Tomasz

 

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA I WYDANYMI DEKRETAMI KS. ARCYBISKUPA ODWOŁANE ZOSTAŁY REGULARNE ODWIEDZINY CHORYCH (Z WYJĄTKIEM DORAŹNYCH WEZWAŃ), ZAWIESZONE SĄ RÓWNIEŻ WSZELKIE SPOTKANIA GRUP W DOMU PARAFIALNYM.

 

 

 1. Zgodnie z dekretem Ks. Arcybiskupa DO ODWOŁANIA udzielona jest wszystkim wiernym DYSPENSA od niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św.

 

 1. Wiernych pozostających w domach i uczestniczących w Mszach św. transmitowanych przez media prosimy o przyjmowanie Komunii św. duchowo.

Film instruktażowy na ten temat: 

 

 1. Msze św. w naszym kościele odbywają się wg stałego porządku z tym, że na raz może w kościele przebywać nie więcej niż 5 osób (do 26.04). Pierwszeństwo uczestniczenia mają osoby z zamówionych intencji mszalnych. Prosimy o okazanie nam zrozumienia w tej bolesnej sytuacji.

W tygodniu po Wielkanocy mamy wolne intencje w środę, piątek i sobotę o godz. 8:00. W sprawie zarezerwowanych wcześniej intencji mszalnych prosimy kontaktować się telefonicznie.

 

 1. WIELKANOC / I ŚWIĘTO - Msze św. o Zmartwychwstaniu Pańskim:
  godz. 6.00, 9:30, 11:00, 12:30, (nie będzie Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00)

II ŚWIĘTO – Msze św. jak w każdą niedzielę. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00.

 

 1. Wychodząc naprzeciw pragnieniu przyjmowania Komunii św. umożliwiamy Jej przyjęcie (w grupach do 5 osób):

- w I Święto w godzinach od 7:10 do 7:30 i od 12:00 do 12:25,

- w II Święto od 7:30 do 7:55 i od 12:00 do 12:25,

od Wtorku Wielk. w dni powszednie od 7:30 do 7:55 i o 8:30 oraz od 17:30 do 17:55 i o 18:30.

 

 1. Rekomendowane jest przez władze duchowne przyjmowanie Komunii św. na rękę. Prosimy dbać o dezynfekcje rąk. Film instruktażowy na ten temat:

 

 1. Transmisja na żywo z naszego kościoła jest dostępna na stronie parafii. W ten sposób możemy razem we wspólnocie parafialnej przeżywać Msze św. i Różaniec o 20:30. Koronkę do Miłosierdzia Bożego zachęcamy by w I i II Dzień Świąt odmówić rodzinnie (nie będzie transmisji). Od wtorku będziemy ją znowu odmawiać wspólnie poprzez transmisję o godz. 15:00. W aktualnościach, podane są także godziny transmisji Mszy św. z innych kościołów.

 

 1. Nasi Księża Seniorzy, ze względu na wiek  i za zgodą ks. Arcybiskupa przyjęte Msze św. odprawiają w domu w tych samych intencjach, w których modlimy się w kościele.

 

 1. Umożliwiamy korzystanie z Adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie, od Wtorku Wielkanocnego po rannej Mszy św. do 17:30. Przedsionek kościoła pozostaje otwarty przez cały dzień (nie może w nim przebywać więcej niż 5 osób). Zachęcamy też do podejmowania lektury Pisma Świętego i prasy katolickiej w formie elektronicznej (gosc.pl i przewodnik-katolicki.pl).

 

 1. O godz. 20:30 kapłani odmawiają różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, za zmarłych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Ks. Arcybiskup wzywa wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich domach. Modlitwa prowadzona przez Ks. Arcybiskupa transmitowana jest również online i na falach Radia Emaus.

 

 1. Parafialna spowiedź wielkanocna odbędzie się w nowym terminie po ustaniu epidemii.

 

 1. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach uruchomiona została specjalna strona internetowa: www.swietawdomu.pl Sukcesywnie są na niej umieszczane pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, scenariusze celebracji domowych, teksty do wykorzystania podczas śniadania wielkanocnego).

 

 1. Ponieważ w parafiach nie odbywało się poświecenie pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba (tekst błogosławieństwa zamieszczony na wyżej wymienionej stronie).

 

 1. Z racji oktawy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (nie ma postu).

 

 1. Do biura parafialnego osobiście prosimy zgłaszać się TYLKO w pilnych sprawach (np. pogrzebowych). Pozostałych informacji udzielamy telefonicznie w godzinach pracy biura (882 839 377).  

 

 1. Jeśli osoby starsze lub samotne w naszej parafii potrzebują pomocy np. w podstawowych zakupach, informujemy, że zgłosiły się do kapłanów, osoby chcące nieść pomoc. W celu uzyskania pomocy wolontariuszy prosimy o kontakt telefoniczny z biurem parafialnym.

 

 1. KOMUNIKATY DLA RODZICÓW DZIECI I-KOMUNIJNYCH:

- Do 26 kwietnia odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.

- Ponieważ stan epidemii nie został odwołany i dzieci nie wracają do szkół, odwołujemy obecny termin I Komunii św. 17 maja do czasu ustania epidemii

- Jeżeli dzieci w maju wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany I Komunia św. odbędzie się w niedzielę 21 czerwca.

- Jeżeli w maju dzieci nie wrócą do szkół i stan epidemii nie zostanie odwołany to kolejny możliwy termin I Komunii św. przewidujemy na 27 września (chyba, że nie będzie to jeszcze możliwe). Potrzebny jest miesiąc na przygotowanie, gdyż dzieci nie były jeszcze u I spowiedzi .

- Rodziców prosimy, by troszczyli się o przypominanie dzieciom modlitw z Małego Katechizmu, a także formuły i warunków spowiedzi św. Zachęcamy także do korzystania z Biblii dla dzieci.

- Gdyby Komunią św. miała odbyć się w czerwcu to alby dla dzieci zostaną uszyte wg podanych wymiarów. Jeśli będzie termin późniejszy poprosimy w odpowiednim czasie o aktualne wymiary.

 

 1. Bardzo serdecznie dziękujemy kolejnym 34 rodzinom za przekazane na konto parafialne ofiary na daninę diecezjalną (dotychczas daninę złożyło 210 rodzin, w kwocie 5135,00 zł). Bóg zapłać także za wpłacane na konto ofiary na bieżące funkcjonowanie parafii (prąd, ogrzewanie za miniony sezon zimowy), nie mającej w obecnym czasie ze składek niedzielnych środków na utrzymanie. W tej sytuacji częściowo korzystamy ze środków zgromadzonych na remont naszej świątyni. Dziękujemy za przekazanie datków na zakup kwiatów do Ciemnicy i Grobu Pańskiego (510 zł /kwiaty kosztowały 910,00 zł). Osoba składająca ofiarę poprzez konto parafialne (nr konta: 52 9072 0002 0700 0212 2000 0001, z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego”) może odliczyć jej wysokość od podatku.

 

 1. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy zatroskani są także o zaplanowane prace konserwatorskie kościoła i również na ten cel poprzez konto parafialne składają ofiary (34 rodziny). Rozpoczną się one, gdy będzie to możliwe po ustaniu epidemii. Jak już wcześniej informowaliśmy w kościele został zainstalowany nowy projektor i ekran (koszt to prawie 8 000 zł). Na cmentarzu parafialnym po otrzymaniu zezwolenia z urzędu gminy została przeprowadzona wycinka 5 drzew (zagrożenie bezpieczeństwa). Prace były wykonywane metodą alpinistyczną, koszt: 4500 zł.

 

 1. Czując potrzeby obecnej chwili kapłani naszej parafii włączyli się poprzez przez swój wkład finansowy w zakup kolejnego respiratora dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Wcześniejszy został zakupiony ze zbiórki prowadzonej przez Caritas.

 

 1. Składamy serdeczne podziękowania: 

- Za modlitwę w Wielki Czwartek z okazji Dnia Ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, ofiarowaną intencję mszalną przez Nadzwyczajnych Szafarzy, życzenia złożone przez przedstawiciela szafarzy oraz przez telefon i pocztę elektroniczną,

- Za podjęcie adoracji w grupach 5-osobowych,

- Za pomoc w przygotowaniu liturgii P. Tomaszowi, wyznaczonej służbie liturgicznej,

- organistom P. Hubertowi i P. Paulinie oraz reprezentantom Scholii Liturgicznej „Marco Angeli” pod kierunkiem P. Magdaleny.

- Za sprzątanie kościoła i troskę o czystość obrusów ołtarzowych P. Bożenie oraz pomagającym P. Ricie i P. Annie.

- Za dary z okazji świąt na stół wielkanocny dla kapłanów.

za piękne wykonanie Ołtarza Adoracji i Grobu Pańskiego, które zostały zbudowane pomimo ograniczeń związanych z nawiedzeniem kościoła: ks. Gniewomirowi, P. Michałowi, P. Jackowi, P. Aleksandrze, P. Marii za ułożenie kwiatów, P. Andrzejowi za wykonanie wizerunku Chrystusa i pozostałym pomagającym wcześniej oraz zdalnie.

za przygotowanie transmisji P. Przemysławowi i P. Mateuszowi oraz za realizację filmów z Ciemnicy i Grobu P. Leszkowi.

 

 1. Wiele informacji o obecnej sytuacji w naszej Archidiecezji i Kościele Polskim znajdziemy na stronach: http://archpoznan.pl/ i https://episkopat.pl/.

 

 1. Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa –w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Prosimy więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. Niech nadal łączy nas modlitwa w intencjach: o zdrowie dla cierpiących, o ochronę przed chorobami, o siły dla służb medycznych, wszystkich zapobiegających rozszerzaniu się zachorowań i za najbardziej narażonych, a także postawę nadziei i pokój serca dla każdego z nas.

                                                                                                     

 

ks. prob. Marek Niemir

ks. wik. Gniewomir Kujawa

Zobacz również

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne
08/05/2021

VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Czytaj więcej...

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne
02/05/2021

V NIEDZIELA WIELKANOCY

Czytaj więcej...

LITURGIA DOMOWA

LITURGIA DOMOWA
01/04/2021

śniadanie wielkanocne

Czytaj więcej...