Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

 

     

 

Powstanie Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej w Skórzewie:

Skórzewski POAK powstał z inicjatywy ks. proboszcza Marka Niemira. Już od 2016 roku odbywały się nieformalne spotkania i rozmowy będące odpowiedzią na naturalne potrzeby parafian w zakresie świeckiej działalności formacyjnej i kulturalnej skupionej wokół skórzewsiej parafii. W dniu 7 stycznia 2017r. w gmachu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu został wręczony przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego dekret erygujący Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Skórzewie. Na pierwszego prezesa POAK wybrano pana Andrzeja Karpińskiego. Sekretarzem została wybrana pani Rita Rudzińska, a skarbnikiem pani Małgorzata Szymańska. Chętnych do włączenia się w działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Skórzewie zapraszamy na zebrania, które odbywają się w domu parafialnym w trzeci piątek miesiąca o godz. 19:30

 

Żródła i historia Akcji katolickiej:

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

 

Cel i działalność Akcji Katolickiej:

1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

comiesięczna Currenda:

4/2018 + katecheza

3/2018 + katecheza

2/2018 + katecheza

1/2018 + katecheza

12/2017 + katecheza

11/2017 + katecheza

10/2017

          -> KATECHEZA

          -> NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II

          -> PROJEKT USTAWY CHRONIĄCEJ ŻYCIE LUDZKIE OD POCZĘCIA

9/2017

7,8/2017

6/2017

5/2017

4/2017

3/2017

2/2017

 

linki:

statut Akcji Katolickiej:  http://poznan.ak.org.pl/statut-ak-w-polsce

Akcja Katolicka w Polsce:  http://ak.org.pl

Archidiecezja Poznańska:  http://www.archpoznan.pl

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Poznań: http://poznan.ksm.org.pl

 

wydarzenia:

23.03.2018 Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane przez POAK (na ilustracjach stacje drogi krzyżowej skórzewskiego kościoła): Link do rozważań

04.03.2018 Spotkanie formacyjne i Rada DIAK: http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/spotkanie-formacyjne-i-rada-diak/

10.06.2017 Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę (Link do galerii) + link:  http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/idzmy-i-glosmy-z-maryja-22-pielgrzymka-ak-na-jasna-gore

04.03.2017 Wielkopostny dzień skupienia (Link do Galerii) + link:  http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/byc-dobrym-jak-chleb

07.01.2017  powołanie POAK w Skórzewie (Link do Galerii) + link: http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/spotkanie-koledowe-2

 

AKTUALNOŚCI:

http://m.niedziela.pl/artykul/28541//Papiez-do-Akcji-Katolickiej-na-swiecie

http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-plastycznego-matka-boza-w-moim-zyciu/