31 maja 2020, Zesłanie Ducha Świętego

 1. W dzisiejszą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się liturgiczny Okres Wielkanocny. Jutro święto N.M.P. Matki Kościoła, zapraszamy do udziału we Mszy św. podczas, których z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka będziemy polecać opiece Maryi dzieci naszej parafii.
 2. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 31 maja br. przestaje obowiązywać limit osób gromadzących się na modlitwie w kościołach (obowiązkowe pozostaje zakrywanie ust i nosa przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Wyjątkiem są kapłani przy sprawowaniu obrzędów. Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.
 3. Msze św. w naszym kościele odbywają się wg stałego porządku. Zachęcamy wiernych do udziału i oczekujemy naszego spotkania z radością. W tym tygodniu wolne intencje mszalne w środę i piątek o 8:00.
 4. Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla: osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
 5. TRANSMISJA NA ŻYWO z naszego kościoła w czasie wszystkich Mszy św. jest dostępna na stronie parafii jeszcze tylko dzisiaj. Osoby starsze i chore lub mogące czuć się zagrożone przybyciem do kościoła będą miały jeszcze w miesiącu czerwcu możliwość korzystania z transmisji Mszy Św. z naszej świątyni w niedziele o g. 9:30.
 6. Przez blisko 3 miesiące kapłani codziennie w kościele odmawiali różaniec o g. 20:30 transmitowany dla wiernych. Dziękujemy naszym parafianom i przyjaciołom, łączącym się często całymi rodzinami, we wspólnej modlitwie w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, za zmarłych, o deszcz i oddalenie zagrożenia głodu, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Z całego serca zachęcamy do kontynuowania rodzinnej modlitwy różańcowej w łączności z papieżem Franciszkiem przynamniej do uroczystości Bożego Ciała. Dodajmy w niej również intencje o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z Archidiecezji Poznańskiej. Ostatnie 9 dni ofiarujmy, jako dziękczynienie za wszelkie łaski, udzielone nam przez dobrego Boga w minionych tygodniach. Żywy Różaniec prosimy o poprowadzenie codziennego różańca w świątyni o g. 17:30.
 7. Cieszymy się powrotem ks. Seniorów Franciszka i Tomasza do wspólnie odprawianej liturgii.
 8. Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ odprawiane będą codziennie po wieczornej Mszy Św.
 9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek po wieczornej Mszy Św. do g. 19:30.
 10. Wszyscy potrzebujemy sakramentu pojednania, a wielu katolików korzystało z niego dotychczas regularnie. Zgodnie z dekretem ks. Arcybiskupa zostaje przedłużony czas Komunii Św. Wielkanocnej do 14 września 2020 r. (święto Podwyższenia Krzyża Św.). Jeśli ktoś w najbliższym czasie będzie korzystał z sakramentu pokuty musi pamiętać o środkach ostrożności i zachowaniu reżimu sanitarnego. Gdy pojawią się w najbliższym czasie warunki do bezpiecznego zorganizowania zaległej Spowiedzi Św. Wielkanocnej, z udziałem zaproszonych kapłanów, dla wszystkich parafian, poinformujemy o tym niezwłocznie.
 11. Od poniedziałku, 1 czerwca, do biura parafialnego możemy zgłaszać się osobiście w godzinach urzędowania z zachowaniem przepisów dotyczących zakrywania ust i nosa. Informacji udzielamy również telefonicznie w godzinach pracy biura (882 839 377).
 12. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na Mszę Św. Nowennową w I środę miesiąca.
 13. W I czwartek miesiąca przypada również święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zapraszamy do udziału we Mszy Św. o g. 18:00 również w intencji kapłanów naszej parafii.
 14. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od g. 16:00 do 18:00 (szczególnie dla dzieci) i od 18:30 do 19:30. Przypominamy o zasadach reżimu sanitarnego. O g. 18:00 Msza Św. wynagradzająca NSPJ, nabożeństwo i adoracja do 19:30.
 15. W I sobotę Różaniec o g. 7:30, a o godz. 8:00 Msza Św. wynagradzająca Niep. Sercu Maryi, po niej nabożeństwo i rozważanie.
 16. W sprawie odwiedzin chorych z sakramentami św. w I sobotę miesiąca prosimy o indywidualny kontakt rodziny i opiekunów w celu podjęcia decyzji o możliwości odbycia bezpiecznej dla chorych i starszych wizyty kapłana lub szafarza. Od dzisiaj bowiem przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.
 17. Jeszcze przez cały czerwiec dla zachowania bezpieczeństwa małych dzieci chrzty organizujemy pojedynczo dla rodziny z dzieckiem w dni powszednie o g. 17:00. Wyjątkiem jest tydzień od 15.06 do 20.06 ze względu na I Komunię Św. dzieci. Prosimy również o zgłoszenie się rodziców dzieci zapisanych do chrztu, które nie mogły się odbyć z powodu pandemii.
 18. Rodzice 28 dzieci podjęli decyzję o przystąpieniu dzieci do I Komunii św. w małych grupach w dniach 15-18.06. Spotkanie dla rodziców tych dzieci odbędzie się w kościele we wtorek o g. 19:00. Pozostali rodzice oczekują ustania epidemii. Przypominam, że wstępny termin dla pozostałych to niedziela 27.09. Pamiętajmy wszyscy w modlitwie o dzieciach, które wciąż oczekują spotkania z Panem Jezusem.
 19. Młodzież, oczekująca na przyjęcie sakramentu bierzmowania informujemy, że od księdza Biskupa Szymona jeszcze nie otrzymaliśmy informacji, dotyczących terminu i formy przebiegu uroczystości. Ponieważ młodzież w naszej parafii była już w ostatnim stadium przygotowania liczymy, że wkrótce będziemy mogli podać termin uroczystości.
 20. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało (11.06) Msze Św. zostaną w naszym kościele odprawione wg niedzielnego porządku, a procesja wyjątkowo w tym roku odbędzie się tylko wokół kościoła po Mszy Św. o g. 12:30 (limit 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią). Zwiększona liczba Mszy, spowodowana jest brakiem możliwości uczestniczenia w procesji ulicami parafii. Zaznaczamy, że tym samym nie jest aktualny układ Mszy Świętych zapisanych w naszym parafialnym kalendarzu. Procesje wokół kościoła będą się odbywać również w oktawie po wieczornych Mszach św..
 21. Od 1 czerwca umożliwiamy również korzystanie z naszej biblioteki parafialnej w poniedziałek od 19:00 do 20:00. Oprócz obowiązkowego zakrycia nosa i ust prosimy o założenie rękawiczek.
 22. Spotkania w domu parafialnym mogą odbywać się w ograniczonych liczebnie grupach po uzgodnieniu warunków z duszpasterzami.
 23. Osoby, które dokonały wpłaty na odwołane pielgrzymki parafialne proszone są o odbiór pieniędzy. Wkrótce zostaną wydane nowe przepisy, dotyczące organizowania pielgrzymek.
 24. Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych, m.in. w Dąbrówce, wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca, według ustalonego wcześniej harmonogramu. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa odbywać się w kościele. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin.
 25. Bardzo serdecznie dziękujemy 326 rodzinom (tj. ok. 20% wszystkich rodzin) za dotychczas złożoną daninę diecezjalną (w kwocie 8125,00 zł), w tym poprzez konto parafialne daninę złożyło 112 rodzin. Bóg zapłać! Danina to miedzy innymi ofiary przekazane na Caritas i nasze Seminarium oraz Dom Księży Emerytów.
 26. Szczególne podziękowanie składamy także za wpłacane na konto ofiary, przeznaczone na bieżące funkcjonowanie parafii, Osoba składająca ofiarę poprzez konto parafialne (nr konta: 52 9072 0002 0700 0212 2000 0001, z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego i remonty”) może odliczyć jej wysokość od podatku.
 27. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy zatroskani są także o zaplanowane prace konserwatorskie kościoła i również na ten cel poprzez konto parafialne składają ofiary (128 rodzin). Prace potrwają do końca czerwca (całkowity koszt to ok. 107 000,00 zł). Środki pochodzą z ofiar kolędowych, dotacji gminnej oraz składanych indywidualnie ofiar. Bóg zapłać!
 28. Zapowiedzi przedślubne są wywieszone w gablocie parafialnej.
 29. Wznowiono kolportaż Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i Przewodnika Katolickiego, które są do nabycia w kościele.
 30. Dzieciom z okazji ich jutrzejszego święta życzymy Wam radości i pogody ducha, a także abyście doznawały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, także dzięki wam, rozszerza się na Wasze otoczenia i na cały świat.

ks. prob. Marek Niemir