Warsztaty z robotyki dla ministrantów (prowadziła p. dr Danuta Juskowiak) 26.10.2019 r.