Pielgrzymka rowerowa do miejsca objawień Jezusa Miłosiernego Św. s. Faustynie w Kiekrzu (29.09.2019)