Życzenia Wielkanocne od Duszpasterzy

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy przekazać nasze serdeczne życzenia:

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem i radością serca. Niech w swoim niezmierzonym miłosierdziu udziela sił do pokonywania trudności. Niech obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech to wielkanocne spotkanie ze Zmartwychwstałym umacnia naszą wiarę w Jego żywą obecność pośród nas. Niech prowadzi do pełnego z Nim zjednoczenia w darze Słowa, Eucharystii i drugiego człowieka. Błogosławionych Świąt i radosnego Alleluja!