ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy przekazać nasze serdeczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem i radością serca. Niech w swoim niezmierzonym miłosierdziu udziela sił do pokonywania trudności. Niech obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech to wielkanocne spotkanie ze Zmartwychwstałym umacnia naszą wiarę w Jego żywą obecność pośród nas. Niech prowadzi do pełnego z Nim zjednoczenia w darze  Słowa, Eucharystii i drugiego człowieka.  Błogosławionych Świąt i radosnego Alleluja!