"WSZYSTKO MI WOLNO"

Uczniowie klas 7 i gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2w Skórzewie wezmą w tym roku udział w rekolekcjach w Arenie - Poznań. Hasło rekolekcji: "Wszystko mi wolno". 

Będzie to czas bogaty w doświadczenie wiary, wspólnoty Kościoła, zorganizowany na wysokim poziomie. Pojawią się także ciekawi świadkowie wiary, czołówka poznańskich ewangelizatorów, która nosi w sercu zbawienie młodych. Świeży powiew, forma przekazu dostosowana do uczniów, bez wątpienia przyczyni się do wzrostu albo zaczynu żywej wiary w sercach młodych. 
-Oto właśnie się dla nich módlmy!
 
19.03.2018 – BOŻA MIŁOŚĆ

10:00 – 10:10 Przywitanie 
10:10 – 11:00 – Blok I Ks. Michał Tomiak Wszystko mi wolno...
10:55 – 11:10 Animacja, aranżacja muzyczna
11:00 – 11:30 – Przerwa
11:20 – 11:30 Animacja, aranżacja muzyczna
11:30 – 12:15 – Blok II Marcin Zieliński świadectwo - osobiste spotkanie Jezusa
12:15 – 12:35 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
12:35 – 13:00 Uwielbienie, czas modlitwy

20.03.2018 GRZECH, SAKRAMENT POJEDNANIA, ZBAWIENIE

10:00 – 10:10 Przywitanie 
10:10 – 10:35 Pantomima – Siostry Pasterki 
10:35 – 11:20 – Blok I Ks. Michał Tomiak z Tau Życie w pełni, życie z Bogiem
11:20 – 11:25 Animacja, aranżacja muzyczna
11:20 – 11:40 – Przerwa
11:35 – 11:40 Animacja, aranżacja muzyczna
11:40 – 12:25 Blok II / Tau koncert + świadectwo
12:25 – 13:00 Szczególny czas spowiedzi
12:25 – 12:40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
12:40 – 13:00 Uwielbienie, czas modlitwy

21.03.2018 KOŚCIÓŁ, WSPÓLNOTA, DUCH ŚWIĘTY

10:00 – 10:10 Przywitanie 
10:10 – 11:40 – Blok I Lech Dokowicz 
11:40 – 11:50 Animacja, aranżacja muzyczna
11:50 – 13:00 – Eucharystia
13:00 – 13:30 Uwielbienie, czas modlitwy