WINNICA RACHELI

Rekolekcje skierowane do wszystkich, którzy bezpośrednio doświadczyli aborcji lub w jakikolwiek sposób byli w nią zaangażowani (np. pracownicy służby zdrowia). Rekolekcje „Winnica Racheli” to zamknięcie bolesnej historii, ukojenie bólu i próba odzyskania siebie.

„Winnica Racheli” pragnie dotrzeć do jak największej liczby osób z informacją o możliwości skorzystania z weekendowych rekolekcji, skierowanych do kobiet, które dokonały aborcji, ich mężów, partnerów, rodzeństwa, dziadków oraz pracowników służby zdrowia. Do wszystkich, którzy noszą to brzemię.

Rekolekcje te to niezwykłe dzieło, które przywraca nadzieję i wiarę, że Bóg nie przestaje kochać grzesznika; że ma moc przywracania utraconej godności dziecka Bożego; że dzięki Jego niezmierzonemu Miłosierdziu wszyscy, którzy dopuścili się aborcji, będą w stanie wybaczyć sobie to, co jest najboleśniejszym faktem w ich życiu.

Rekolekcje „Winnica Racheli” kończą się Nabożeństwem żałobnym, podczas którego matki i ojcowie żegnają się ze swoimi dziećmi, prosząc je o wybaczenie, nadają im imiona i otrzymują świadectwo ich życia. Jest to niezwykle ważne doświadczenie, gdyż w przypadku aborcji żałoba po stracie dziecka zostaje stłumiona i w konsekwencji wyparta. Tymczasem, pełne i prawidłowe przeżycie żalu po stracie dziecka jest warunkiem odzyskania zdolności do pełni życia. Dzięki rekolekcjom „Winnica Racheli” uczestnicy, czasem po raz pierwszy, konfrontują się z prawdą o aborcji. Nawiązując osobową relację z dzieckiem odzyskują nadzieję na odnalezienie pokoju serca i na odbudowanie poranionego rodzicielstwa.

Podczas rekolekcji uczestnicy zamykają bolesną historię swojego życia, dając tym samym miejsce nowej, przemienionej przez Pana rzeczywistości. „Winnica Racheli” to swego rodzaju „zmartwychwstanie” z rozpaczy i potępiania siebie.

Rekolekcje „Winnica Racheli” odbywają się 3-5 razy w roku, w kameralnym gronie (max. 10 osób) i mają formułę warsztatów. Zaczynają się w piątek wieczorem i trwają do niedzieli po południu. Wszystkie jego części opierają się na fragmentach Pisma Świętego. Program jest starannie ułożony, prezentowany w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i wsparcia. Wszystkim spotkaniom towarzyszy Kapłan. Koszt rekolekcji jest tylko kosztem pobytu w ośrodku rekolekcyjnym wraz z wyżywieniem.