STATYSTYKI KOLĘDOWE 2018

STATYSTYKI KOLĘDOWE 2018

W tym roku chcieliśmy odwiedzić wszystkie rodziny naszej parafii w liczbie 3913, choć nie do wszystkich domów zostaliśmy zaproszeni. Następnych ok. 100 domów aktualnie się buduje i powstają także nowe ulice (np. w Skórzewie: Wschodnia, Arbuzowa, Przedwiośnie, a w Dąbrowie: Słoneczna) a w części domów już zamieszkałych nigdy nie byliśmy. Z tej liczby w Skórzewie zamieszkują 2772. rodziny, w Dąbrowie 850. rodzin, w Wysogotowie 196. rodzin oraz w Batorowie 95. rodzin.

Przyjęło nas w swoich domach 2411 rodzin. W tym w Skórzewie 1835. rodzin, w Dąbrowie 400. rodzin, w Wysogotowie 126. rodzin  i w Batorowie 50. rodzin. Przeciętnie u przyjmujących kolędę Parafian spędziliśmy ok. 15. minut.

Nie przyjęło nas do swoich domów 1502 rodzin. W tym w Skórzewie 937. rodzin, w Dąbrowie 450. rodzin, w Wysogotowie 70. rodzin oraz w Batorowie 45. rodzin. W tej liczbie są rodziny, które nigdy nas nie przyjmowały, a jest ich aż 1011 (biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich 5. latach nigdy nie przyjęły kolędy). W tym w Skórzewie 720. rodzin, w Dąbrowie 210. rodzin, w Wysogotowie 50. rodzin oraz w Batorowie 31. rodzin.

Rodziny z Batorowa odwiedziliśmy poraz ostatni, gdyż od 01.02.2018 roku ta część naszej parafii została przyłączona do parafii w Lusowie. Jest to spowodowane tym, że tylko 10% mieszkańców uczęszczało do parafii w Skórzewie, a pozostałe 90% do parafii w Lusowie (80%) i w Przeźmierowie (10%). Z tego powodu oraz ze względu na to, że z nielicznymi wyjątkami, chrzty, śluby, I Komunie i bierzmowania dzieci i młodzieży z tej części parafii odbywały się w parafii w Lusowie, przy okazji nowego podziału dekanatów Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki podjął taką decyzję. Zresztą Batorowo zostało w Dekanacie Przeźmierowskim, do którego do tej pory należało także Skórzewo, które od 01.02.2018 roku jest w Dekanacie Komornickim.

 

 

STATYSTYKI OGÓLNE CAŁEJ PARAFII:

KOLĘDA W ROKU

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

ILOŚĆ RODZIN

3028

3224

3447

3689

3913

PRZYJMUJĄCY

1877

62%

1971

61%

1918

56%

2130

58%

2411

61,5%

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

1151

575

576

38%

19%

19%

1253

416

837

39%

13%

26%

1529

820

709

44%

24%

20%

1559

670

889

42%

18%

24%

1502

491

1011

38,5%

12,5%

26%

NIESAKRAMENTALNE

kontrakty cywilne

konkubinaty

304

204

100

10%

7%

3%

281

161

120

8%

5%

3%

396

231

165

11%

6%

5%

463

269

194

12%

7%

5%

480

262

212

12%

7%

5%

CZAS KOLĘDY

505h

450h

524h

531,5h

558h

INNE RELIGIE

I WYZNANIA

brak danych

(nie notowano)

33

63

97

100

 

 

 

STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI:

SKÓRZEWO:

KOLĘDA W ROKU

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

ILOŚĆ RODZIN

2228

2360

2514

2667

2772

PRZYJMUJĄCY

1365

1396

1343

1537

1835

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

863

456

407

964

311

653

1171

626

545

1130

459

671

937

217

720

NIESAKRAMENTALNE

kontrakty cywilne

konkubinaty

218

145

73

212

138

74

284

162

165

329

197

136

336

185

151

CZAS KOLĘDY

361 h

322 h

354 h

380,5 h

415,5 h

Obecnie w Skórzewie jest 66. rodzin bezwyznaniowych, innych wyznań i religii: 23 – Świadków Jehowy, 15 – Niewierzących, 6 – Ewangelików, 6 – Prawosławnych, 4 – Ateistów, 3 – Apostatów (formalnie porzucili wiarę) 2 – Baptystów, oraz po 1 – Świecki Ruch Epifania, Polsko-Katolików, Anglikanów, Zielonoświątkowców, Badaczy Pisma Świętego, Niepraktykujących i Szintoistów. Na terenie Skórzewa mieszka także 70. osób całkowicie samotnych.

 

 

DĄBROWA:

KOLĘDA W ROKU

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

ILOŚĆ RODZIN

591

632

730

775

850

PRZYJMUJĄCY

368

380

421

440

400

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

223

91

132

252

76

176

309

163

146

335

164

171

450

241

209

NIESAKRAMENTALNE

kontrakty cywilne

konkubinaty

60

41

19

50

34

16

90

54

36

99

50

45

96

51

45

CZAS KOLĘDY

95 h

84 h

120h

102 h

103 h

Obecnie w Dąbrowie jest 31 rodzin bezwyznaniowych, innych wyznań i religii: 17 – Świadkowie Jehowy, 6 – Prawosławni, 4 – Muzułmanie oraz po 1 – Baptystów, Adwentystów, Niewierzących i Apostatów (formalnie porzucili wiarę). Zupełnie samotnych osób jest 8.

 

 

WYSOGOTOWO:

KOLĘDA W ROKU

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

ILOŚĆ RODZIN

137

142

145

150

196

PRZYJMUJĄCY

101

89

105

96

126

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

36

8

28

53

22

31

40

21

22

54

30

24

70

19

51

NIESAKRAMENTALNE

kontrakty cywilne

konkubinaty

16

9

7

10

7

3

9

5

4

21

16

5

37

25

12

CZAS KOLĘDY

31 h

22 h

21,5 h

24,5 h

29,5h

Obecnie w Wysogotowie mamy 2. rodziny innych wyznań: 1 – Świadków Jehowy i 1 – Zielonoświątkowców. Jest też 5 osób całkowicie samotnych.

 

 

BATOROWO:

KOLĘDA W ROKU

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

ILOŚĆ RODZIN

72

90

98

97

95

PRZYJMUJĄCY

43

53

49

57

50

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

31

21

10

37

7

30

49

18

31

40

17

23

45

14

31

NIESAKRAMENTALNE

kontrakty cywilne

konkubinaty

10

9

1

9

5

4

13

10

3

10

6

4

11

7

4

CZAS KOLĘDY

12 h

12 h

11,5 h

13 h

10h

Obecnie w Batorowie jest 1. wyznawca własnej religii tzw. „Mądrości Bożej”. Jest też 9 całkowicie samotnych osób.