STATYSTYKI POKOLĘDOWE 2018/2019

W tym roku, jak zresztą w ostatnich 6. latach, udało się odwiedzić wszystkie rodziny, których w parafii jest obecnie 3960. (12172 osób). Wg danych urzędów gminy w Dopiewie i Tarnowie Podgórnym na terenie parafii jest zameldowanych 9755 osób, w tym w Skórzewie 7227 osób, w Dąbrowie 2028. osób i w Wysogotowie ok. 500 osób (nie całe Wysogotowo należy do naszej parafii).

W minionym czasie nastąpił dość spory wzrost budowanych domów i mieszkań, ale w części domów już zamieszkałych nigdy jeszcze nie byliśmy. Obecnie w budowie jest 529 (np. powstają nowe ulice jak w Skórzewie: Wschodnia, Arbuzowa, Przedwiośnie, Pałki, Otwarta, Szczera, Serdeczna a w Dąbrowie: Daktylowa, Figowa, Bukszpanowa, Tarninowa,). W Skórzewie buduje się 379 domów i mieszkań, w Dąbrowie 99 domów, a w Wysogotowie 51.

Znaczna część tej rozbudowy przypada na mającą powstać parafię na styku Skórzewa i Dąbrowy. Jeśli w Dąbrowie buduje się 99 domów i dalej mają powstawać małe osiedla przy ul. Mickiewicza, Brzozowej, Tarninowej i Bukszpanowej, a w Skórzewie na ul. Otwartej, Szczerej i Serdecznej powstaje następne 31 domów oraz na Osiedlu Grafitowym kolejne 6 bloków (102 mieszkania), to daje nam liczbę 232 domów i mieszkań (obecnie na tym terenie mieszka już ok. 3877  osób). A zatem pozostałe 297 domów powstaje w Skórzewie i Wysogotowie (stara część).

Z podanej wyżej liczby rodzin w Skórzewie zamieszkują 2972 rodziny (8888 osoby), w Dąbrowie 789 rodzin (2626 osób) a w Wysogotowie 199 rodzin (658 osób). W tej licznie jest 2333 małżeństw sakramentalnych, 476 związków niesakramentalnych, w tym 249 kontraktów cywilnych i 227 konkubinatów. Na kolędzie spotkaliśmy 443 osoby samotne, z czego 279 osób to wdowy, 56 wdowcy i 108 singli. Przyjęło nas w swoich domach 2195 rodzin (6957 osób), z czego w Skórzewie 1643 rodziny (5116 osób), w Dąbrowie 430 rodzin (1454 osoby) a w Wysogotowie 122 rodziny (387 osób). Zatem przeciętnie u przyjmujących kolędę Parafian spędziliśmy ok. 15. minut.

Nie przyjęło nas do swoich domów 1765 rodzin (5215 osób). W tym w Skórzewie 1329 rodzin (3772 osoby), w Dąbrowie 359. rodzin (1172 osoby) a w Wysogotowie 77 rodzin (271 osób). W tej liczbie są też rodziny, które nigdy nas nie przyjmowały, a jest ich aż 994 (w ciągu ostatnich 5. lat nigdy nie przyjęły kolędy). W tym w Skórzewie jest to 730 rodzin (2028 osób), w Dąbrowie 213 rodzin (701  osób) a w Wysogotowie 42 rodziny (172 osoby).

 

Jak czytać kolędowe statystyki?

Poniższe zestawienie, dla porównania danych, zawiera pierwszy rok pełnej kolędy po zmianie proboszcza (na kolędzie 2012/2013 odwiedziliśmy jedynie 75% parafian, a wcześniej kolęda odbywała się co dwa lata) oraz podsumowanie tegoroczne. Choć wcześniejsze lata nie miały pełnych danych i dopiero tegoroczne dane mogą być w miarę wiarygodne, to pokazują one tendencję wzrostową ilości mieszkańców i mówią o potrzebie powstania drugiej parafii na pograniczu Skórzewa i Dąbrowy. Trzeba zaznaczyć także, że w tym roku połowa kolędy przypadła na okres ferii, więc frekwencja jest niższa oraz, że niestety niepełna ilość danych dotyczących związków sakramentalnych i niesakramentalnych, nie pozwala na zbyt dokładne wyliczenie tych danych, gdyż nie znamy sytuacji w domach, które nam nie otwierają drzwi.

 

KOLĘDA

W ROKU

2013/2014

2018/2019

RODZINY

OSOBY

ILOŚĆ RODZIN

3028

3960

12172

PRZYJMUJĄCY

1875

61%

2195

55,4%

6957

57,2%

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

1153

576

577

39%

19,5%

19,5%

1765

771

994

44,6%

19,5%

25,1%

5215

2314

2901

42,8%

19%

23,8%

BUDOWA / PUSTE

brak danych

529 / 106

MAŁŻEŃSTWA

brak danych

2333

59%

NIESAKRAMENTALNI

kontrakty cywilne

konkubinaty

304

204

100

10%

6,7%

3,3%

476

249

227

12%

6,2%

5,8%

OSOBY SAMOTNE

wdowy

wdowcy

single

 

 

brak danych

443

279

56

108

3,63%

2,2%

0,63%

0,8%

NIEKATOLICY

75 rodzin

104 rodziny

CZAS KOLĘDY

505 h

522 h

 

Obecnie w parafii są 104 rodziny innych wyznań: 20 Niewierzących, 13 Apostatów (porzucili wiarę) i 13 Ateistów, 20 Świadków Jehowy; 15 Prawosławnych; 7 Ewangelików; 4 Muzułmanów; 3 Baptystów; po 2 Wolnych Badaczy Pisma Świętego i Zielonoświątkowców oraz po 1 Anglikanów, Asyryjczyków, Świecki Ruch „Epifania”, Polskokatolików i Szintoistów.

STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI:

 

SKÓRZEWO:

KOLĘDA

W ROKU

2013/2014

2018/2019

RODZINY

OSOBY

ILOŚĆ RODZIN

2228

2972

8888

PRZYJMUJĄCY

1365

1643

55,3%

5116

57,6%

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

863

456

407

1329

599

730

44,7%

20,2%

24,5%

3772

1744

2028

42,4%

19,6%

22,8%

BUDOWA / PUSTE

brak danych

379 / 80

MAŁŻEŃSTWA

brak danych

1764

59,4%

NIESAKRAMENTALNI

kontrakty cywilne

konkubinaty

218

145

73

360

188

172

12,1%

6,3%

5,8%

OSOBY SAMOTNE

wdowy

wdowcy

single

 

 

brak danych

327

195

40

92

3,7%

2,2%

0,5%

1%

NIEKATOLICY

brak danych

74

CZAS KOLĘDY

361 h

386,5 h

 

DĄBROWA:

KOLĘDA

W ROKU

2013/2014

2018/2019

RODZINY

OSOBY

ILOŚĆ RODZIN

591

789

2626

PRZYJMUJĄCY

368

430

54,5%

1454

55,3%

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

223

91

132

359

146

213

45,5%

18,5%

27%

1172

471

701

44,7%

18%

26,7%

BUDOWA / PUSTE

brak danych

99 / 16

MAŁŻEŃSTWA

brak danych

446

56,5%

NIESAKRAMENTALNI

kontrakty cywilne

konkubinaty

60

41

19

87

48

39

11%

6,1%

4,9%

OSOBY SAMOTNE

wdowy

wdowcy

single

brak danych

84

64

11

9

3,2%

2,4%

0,45%

0,35%

NIEKATOLICY

brak danych

21

CZAS KOLĘDY

95 h

103,5h

 

WYSOGOTOWO:

KOLĘDA

W ROKU

2013/2014

2018/2019

RODZINY

OSOBY

ILOŚĆ RODZIN

137

199

658

PRZYJMUJĄCY

101

122

61,3%

387

58,8%

NIE PRZYMUJĄCY

tylko w tym roku

nigdy

36

8

28

77

35

42

38,7%

17,6%

21,1%

271

99

172

41,2%

11,1%

26,1%

BUDOWA / PUSTE

brak danych

51 / 10

MAŁŻEŃSTWA

brak danych

123

61,8%

NIESAKRAMENTALNI

kontrakty cywilne

konkubinaty

16

9

7

29

13

16

14,5%

6,5%

8%

OSOBY SAMOTNE

wdowy

wdowcy

single

 

 

brak danych

32

20

5

7

4,8%

3%

0,8%

1%

NIEKATOLICY

brak danych

9

CZAS KOLĘDY

31 h

32 h