Słowo Proboszcza przed nawiedzeniem

Drodzy Parafianie,

Przed nami ważne wydarzenie - Nawiedzenie Maryi w znaku Jasnogórskiej Ikony, do którego przygotowywaliśmy się przez cały rok. Przypomnę, że 2 grudnia ubiegłego roku w kaplicy Czarnej Madonny na Jasnej Górze została poświęcona mała Ikona Jej wizerunku, która od 7 grudnia (dokładnie na rok przed parafialnym Nawiedzeniem) zaczęła peregrynację w naszych rodzinach. Maryję zaprosiło ponad 260 rodzin. Można sądzić, że to mało na tak dużą wspólnotę, ale wierzę, że ci którzy z tego daru skorzystali zrobili to z wielkiej potrzeby serca i miłości do naszej Matki. Wszystkie intencje wpisane przez rodziny w Księdze Pamiątkowej zostaną złożone przed obliczem Maryi w czasie Nawiedzenia i Eucharystii.

Tegoroczny Wielki Post rozpoczęliśmy rekolekcjami, przeżywanymi pod hasłem „Uczyńcie, co wam mówi Syn”. Podczas pielgrzymki do Izraela obok miejsc świętych, związanych z życiem, śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana, modliliśmy się we wszystkich najważniejszych sanktuariach, zaznaczających obecność Maryi w życiu Syna i Kościoła (Nazaret, En Kerem, Betlejem, Kana Galilejska, Jerozolima: droga krzyżowa, Wieczernik, kościoły Zaśnięcia i Wniebowzięcia).

Również pozostałe pielgrzymki, jak zawsze miały charakter Maryjny. Od 9 tygodni, poprzez „modlitwę zapraszającą”, czujemy, że chwila tego wyjątkowego spotkania jest bliska.

Już 7 grudnia będzie pośród nas Matka i Królowa na szczęśliwe 48 godzin. Dlatego w dniach poprzedzających samo Nawiedzenie chcemy przygotować się duchowo na ten czas poprzez specjalne Triduum, o charakterze rekolekcyjnym. Został już wydrukowany program tego Triduum, które potrwa od środowego wieczoru do sobotniego poranka (4-7.12). Otrzymujecie też, drodzy parafianie, cały program spotkania z Matką Bożą – od powitania w sobotni wieczór do poniedziałkowego pożegnania (7-9.12). Razem z Maryją przeżyjemy Jej Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Ileż w tym programie możliwości spotkania i religijnego przeżycia! Bowiem jest w nim czas dla tych, którzy bez Maryjnej pobożności nie wyobrażają sobie drogi do Syna, ale też dla tych, którzy mimo swoich wątpliwości ciągle poszukują drogi do Pana Boga. Jest też czas dla dzieci, młodzieży, dorosłych, chorych, grup duszpasterskich oraz dla tych, którzy zeszli z drogi wiary i wszystkich pozostałych. Już w samym przygotowaniu do Nawiedzenia będziemy mieli liczne okazje do skorzystania z sakramentu pokuty, do którego mocno zachęcam.

Tak, jak Niepokalane Poczęcie jest darem ofiarowanym Maryi przez Boga Ojca, od którego rozpoczęła się Jej droga ku Bożemu Macierzyństwu i powierzenia naszego losu (dzieci Bożych) Świętej Bożej Rodzicielce, tak Nawiedzenie naszej wspólnoty jest darem ku umocnieniu wiary, nadziei, miłości. Zapoznajmy się z całym programem i skorzystajmy z  zaproszenia do spotkania z Matką w domu Jej Syna, którym jest nasza świątynia. Tak jak ponad 42 lata temu, tak i dzisiaj każdy na swój sposób może przeżyć ten wyjątkowy czas odwiedzin. Proszę o takie zorganizowanie życia rodzinnego oraz wszystkich obowiązków, aby wziąć udział jak najliczniej i w jak największej liczbie spotkań Nawiedzenia i poprzedzającego je Triduum. Szczególnie zatroszczmy się o to, aby dzieci gorliwiej, wraz z dorosłymi uczestniczyły w tegorocznych Roratach o g. 17:00.

Każdy z nas ma o co się modlić, za co dziękować, o co prosić i przyzywać pomocy. W pieśni „Czarna Madonna” śpiewamy:


W Jej ramionach znajdziesz spokój
i uchronisz się od zła,
bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma

 

I dlatego wierzymy, że Maryja nie pozostawia nikogo bez opieki. Mam ogromne pragnienie, aby także każde zewnętrzne zaznaczenie poprzez dekorację domów i mieszkań obecności Maryi w naszej parafii było oddaniem należnej czci Królowej Polski i publicznym wyznaniem wiary. Pan Jezus powiedział: „Do każdego kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem”. Zapraszam wszystkich, którzy pragną pomóc w przystrojeniu świątyni i trasy procesji oraz sprzątaniu wokół kościoła, w środę, 4 grudnia, w godz. 15:00 do 18:00.

Kochani! Niech wizyta Maryi stanie się również czasem pojednania, przebaczenia i pokoju, zarówno serca jak i więzi międzyludzkich. Nie bójmy się zawierzyć Matce, życia naszego i naszych bliskich, szczególnie dzieci i młodzieży, bo tylko pod płaszczem tej Matki i Królowej możemy iść spokojnie w nowe czasy.

Wszyscy, którzy w okresie Nawiedzenia zapragną zawierzyć się osobiście Maryi będą mieli ku temu okazję, po odpowiednim przygotowaniu, w przyszłym roku .

                                                                                  

 

Wasz Proboszcz