Słowo proboszcza do Parafian z okazji Nawiedzenia Matki Bożej w rodzinach

Słowo proboszcza do Parafian

z okazji Nawiedzenia Matki Bożej w rodzinach

 

Drodzy Parafianie!

Dzisiaj we wszystkich świątyniach Archidiecezji Poznańskiej czytane jest słowo Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, skierowane do wiernych z okazji rozpoczynającego się nowego roku liturgicznego. Najważniejszym wydarzeniem duszpasterskim w tym roku będzie rozpoczęcie Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W naszej archidiecezji rozpocznie się ono w sobotę 18.05.2019 r. w parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. na poznańskich Ratajach. Starsi z pewnością pamiętają pierwszą wędrówkę Maryi w kopii Jej Jasnogórskiego Wizerunku, która rozpoczęła się w naszej ojczyźnie w 1957 r., wraz z początkiem Wielkiej Nowenny przygotowującej wiernych do przeżycia Millenium Chrztu Polski. Nasza archidiecezja gościła Maryję już po obchodach jubileuszowych w latach 1976-1978, a parafia i kościół w Skórzewie 24.08.1977 r.  Celem tego pierwszego nawiedzenia – jak mówił jej pomysłodawca, Prymas Polski sł. B. kardynał Stefan Wyszyński – miał być ingres Maryi w nasze codzienne życie. Były to czasy zniewolenia komunistycznego, gdzie udział w nawiedzeniu obok manifestacji religijnej był też dla niektórych zewnętrznym sprzeciwem wobec braku demokracji i różnych zakazów stosowanych przez tamtą władzę. 

Obecna peregrynacja odbywać się będzie w innych warunkach społeczno-politycznych i wobec nowych wyzwań duszpasterskich. Cel jednak pozostaje ten sam: Chcemy prosić Maryję by weszła w nasze życie, w naszą teraźniejszość i przyszłość. Dlatego nasze oczekiwanie na spotkanie z Matką Jezusa będziemy przeżywać pod hasłem:

„Z Maryją w nowe czasy”.

W naszej parafii w duchu pobożności maryjnej pragniemy przeżyć rekolekcje wielkopostne, święta, uroczystości, dni fatimskie, a także Triduum Maryjne przed samym nawiedzeniem. W obecności naszej Matki i Królowej, którą gościć będziemy od 7 do 9.12.2019 r., przeżyjemy Uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia (08.12) i wyjątkową „Godzinę Łaski”.

Dla umocnienia  wiary i widząc głęboką potrzebę osobistego odnowienia duchowego w naszych rodzinach i parafii od najbliższego piątku 7.12.2018 ( dokładnie rok przed Nawiedzeniem) rozpoczniemy peregrynację  małej ikony Matki Bożej Częstochowskiej w naszych domach. Zostaje ona poświęcona właśnie dzisiaj przed obliczem Czarnej Madonny w czasie pielgrzymki parafialnej. Przyjęcie Wizerunku na konkretny dzień nie jest żadnym przymusem, ale aktem dobrej woli i miłości wobec Maryi.

Rodziny lub osoby pragnące przyjąć obraz zgłaszają się najpierw do duszpasterzy i ustalają konkretny dzień nawiedzenia. Przyjmujący wizerunek Maryi uczestniczą we Mszy św. o godz. 18:00, po której zabierają go i następnego dnia przynoszą na Mszę św. o godz. 18:00. Wyjątkiem będzie czas kolędowy kiedy nawiedzenie rozpoczynać się będzie po Mszy św. o godz. 8:00 i również kończyć Mszą św. o godz. 8:00. Wraz z Wizerunkiem Nawiedzenia zostanie wręczony różaniec do wspólnej modlitwy i przygotowany na tę okazję przez duszpasterzy podręczny modlitewnik. Przyjmując naszą Matkę i Królową w domu pamiętajmy o przygotowaniu dla niej godnego miejsca, które może zostać przyozdobione kwiatami i świecami. Warto również w ten wyjątkowy dzień być w stanie łaski uświęcającej i w czasie Mszy Św. przyjąć Chrystusa w Komunii Św. Rodzina powinna znaleźć czas na wspólną modlitwę pacierzową, różaniec i Apel Jasnogórski o godz. 21:00. Niech każdy z domowników wygospodaruje również chwilę czasu na modlitwę indywidualną, rozmyślanie, czy ofiarowanie się Matce Bożej.

Nawiedzenie w rodzinach naszej parafii trwać będzie tak długo, jak długo będą do tego chętne rodziny. Dla celów organizacyjnych zaproponowaliśmy, by ikona nawiedziła najpierw rodziny, których poszczególni członkowie zaangażowani są w grupy duszpasterskie. Jako pierwsi skorzystają z daru nawiedzenia Nadzwyczajni Szafarze Najśw. Sakramentu, potem Wspólnota Żywego Różańca, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Krąg Domowego Kościoła, Wspólnota Kręgu Biblijnego, dalej członkowie Parafialnych Rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Parafialny Zespół Caritas, młodzież ze „Studni Wiary”, rodziny ministrantów i chórku dziecięcego „Złoty Głosik”, a następnie członkowie chóru „Jutrzenka”, scholi „Marco Angeli” i wspólnota różańcowa rodziców modlących się za dzieci. Każda rodzina po zakończeniu nawiedzenia, do czego bardzo zachęcamy, będzie mogła wpisać swoje podziękowania i prośby do przygotowanej w tym celu Księgi Pamiątkowej. Wpisany tekst nie będzie upubliczniany, a sama księga zostanie złożona u stóp Czarnej Madonny w dniu nawiedzenia parafii, a we wpisanych w niej intencjach zostanie odprawiona Msza św.

Drodzy Parafianie!

Otwórzmy serca dla Naszej Matki i zaprośmy Ją do naszego codziennego życia. Wpatrywanie się w Jej oblicze niech polega nie tyle na dostrzeganiu piękna samego obrazu namalowanego ludzką ręka (specjalnie dla naszej parafii), lecz Osób, które on przedstawia - Maryję z Jezusem na ręku. Św. Jan Paweł II mówił, że „W Obrazie Jasnogórskim nie tylko czcimy Matkę Bożą, ale w Nim pokładamy szczególne zawierzenie.” Ufam, że dla każdego z nas Nawiedzenie Maryi, zarówno to w domu, jak i to uroczyste za rok w kościele pozostawi w naszych sercach trwały ślad na dalsze życie. Ufam też, że zbliży nas do Chrystusa Pana, który podzielił się z nami grzesznikami Swoją Matką dla doczesnej pociechy i wstawiennictwa oraz wiecznego zbawienia.

 

Z darem modlitwy u Tronu Jasnogórskiej Pani

ks. Marek Niemir

 

„Kto zaprasza Matkę Jezusa, zaprasza tym samym również samego Jezusa”

          Abp Stanisław Gądecki