Podziękowanie za nawiedzenie

Podziękowania Proboszcza
 

Nie sposób jakimkolwiek słowem wyrazić wdzięczność Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu za dany nam przez Niego dar Maryi – Matki i Królowej. Jej Nawiedzenie w naszej parafii było naprawdę wyjątkowe, bo przeżyte w Dzień Niepokalanego Poczęcia i trwające przez 48 godzin, czym czuliśmy się zaszczyceni i wyróżnieni. Wiernie i bardzo licznie parafianie i przybyli goście uczestniczyli w Eucharystiach, trwali na czuwaniach i modlitwach.  Były to chwile podczas których uczyliśmy się od naszej Matki wierności i oddania sprawom Bożym w „nowych czasach”. Prosiliśmy także o dar opieki naszej Matki nad dziełem powołania nowej wspólnoty parafialnej na granicy Skórzewa i Dąbrowy. Na zakończenie wraz z Aktem Zawierzenia Parafii złożyliśmy zobowiązanie, że z Maryi pomocą nadal będziemy „czynić wszystko cokolwiek nam Syn powie”.

Zdajemy sobie sprawę, że droga w naszych środowiskach życia i pracy nie jest łatwą, dlatego rozstając się z wizerunkiem Maryi – znakiem Jej obecności, prosiliśmy o dar miłości i opieki nad nami i całym Kościołem, którego jako parafia jesteśmy częścią.

 Z wielkiej potrzeby serca, jako duszpasterz, pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się najpierw w zewnętrzne przygotowanie Nawiedzenia , a więc posprzątanie wokół kościoła (firma Pana Łakomego), dekoracje trasy procesji (p. Joanna , Lucyna, Bożena, Małgorzata, Teresa, Hanna, Krzysztof, Tomasz, Wojciech), dekoracje wokół kościoła (p. Andrzej, Wojciech z synami , Przemysław, ks. Rusłan, Roman, Andrzej, Ryszard, Jerzy). Dziękuję także za zaangażowanie w zewnętrzne oflagowanie ulicy p. sołtysowi Walentemu. Te prace nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie dar firmy Graffiti Print z Dopiewca i projekt p. Andrzeja oraz dar firmy Alba (flagi i nakrycie tronu). Za prace porządkowe i dekoracyjne wewnątrz kościoła dziękuję p. Czesławie, Marii, Bożenie, Marii, Ricie, Annie.

Za duże zaangażowanie we wszystkie prace przygotowawcze, w tym dekoracje świetlne na świątyni, dziękuję ks. Gniewomirowi i ministrantom, szczególnie Michałowi, Sławomirowi, Jackowi, Antoniemu, Tymoteuszowi, Ryszardowi, Stasiowi i Antosiowi.
Dziękuję za złożony dar przez Żywy Różaniec – nowe Maryjne obrusy (koszt. 2470 zł, ofiarowany dar to 1760 zł), a pani Katarzynie z Konarzewa za usługi krawieckie. Dziękuję również rodzinie, która pragnie pozostać anonimowa za 3 ornaty na Nawiedzenie,  tym którzy złożyli ofiary na kwiaty i dekoracje (1530 zł) oraz pracownikom firmy TRiM-tech i Dołbniak za zakup fajerwerków. Przed uroczystością bardzo zaangażowane były Panie z Caritas i wolontariuszki w rozprowadzanie flag i innych dekoracji. Firmie Studio reklamowe Victoria dziękujemy za obrazki – pamiątki Nawiedzenia.

Do tej niezapomnianej uroczystości przygotował nas, poprzez Triduum, o. Robert Wawrzeniecki – za ten trud niech Matka Boża obdarza go siłą i zdrowiem w dalszym głoszeniu słowa Bożego. Naszym Księzom seniorom Franciszkowi i Tomaszowi dziękuję za gorliwą posługę w konfesjonale. Szczególne podziękowania kieruję do księdza Arcybiskupa za przewodniczenie uroczystościom powitania i odprawioną Mszę św. w intencji parafian oraz do kapłanów, przybyłych na Nawiedzenie.

Nasze przeżycia uświetniły zespoły śpiewacze: Chór Jutrzenka, Złoty Głosik, Schola Marco Angeli oraz P. Jurek i nasi organiści, tj. P. Paulina i Hubert . Splendoru dodał udział Gminnej Orkiestry z Dopiewa oraz apelowi trębacze i bębniści  – Mateusz i panowie Tomasz i Wojciech.

Czuwanie mogło odbywać się spokojnie i z takim licznym udziałem parafian dzięki cichej posłudze:  kościelnego – p. Stefana i panów Przemysława i Tomasza.

Wszystkim więc, którzy w jakikolwiek sposób, chociaż nie zostali wymienieni, a przyczynili się do pięknego przeżycia pobytu Maryi w naszej wspólnocie składam serdeczne Bóg zapłać!

W imieniu wszystkich parafian składam także podziękowanie wobec służb porządkowych naszej policji i straży gminnej.
Niech wszystkie przedkładane Maryi prośby i podziękowania, wypowiedziane sercem w cichych adoracjach oraz prowadzonych przez parafialne grupy duszpasterskie zostaną wysłuchane i przedstawione Jej Synowi Jezusowi Chrystusowi.

Miło mi poinformować, że dzięki życzliwości naszych parafian przez okres przerwy na czas renowacji obrazu tj. do 1 lutego 2020 r. samochód-kaplica będzie stacjonował w Skórzewie i poddany zostanie  diagnostyce i naprawom lakierniczym.

Sądzę, że wykonana dokumentacja fotograficzna i filmowa przez panów Pawła, Leszka i Zygmunta pozwoli nam powracać do pięknych wspomnień z dni Nawiedzenia.