PODZIĘKOWANIE OD PARAFIAN Z KIEKRZA

Kiekrz, dnia 07.06.2018r

 

Podziękowanie

 

Na ręce ks. Proboszcza Marka Niemira , w imieniu Mieszkanek Domu Samotnej Matki w Kiekrzu i ich dzieci, składamy serdeczne podziękowania za okazaną nam życzliwość i dar serca.

Szczególnie pragniemy podziękować za podjętą inicjatywę młodzieży,  z grupy „studnia wiary” za zorganizowanie zbiórki pt. ”pieluszka dla maluszka”. Księdzu Gniewomirowi i wszystkim Parafianom z Parafii pod wezwaniem św. Marcina i św. Wincentego.

Naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie podczas Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Św. Siostry Faustyny każdego 7-ego dnia miesiąca., oraz codziennie w modlitwie w Godzinie Miłosierdzia   o 15.00 .

Z darem modlitwy i wdzięcznym sercem

Siostry wraz z mieszkankami DSM.