Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękuje księdzu Gniewomirowi, parafianom, przedstawicielom władzy samorządowej naszej gminy i sołectw, którzy wzięli udział w pogrzebie mojego ojca + Feliksa, dziękuję za dar modlitwy, ofiarowane Msze św. przez grupy duszpasterskie i poszczególne rodziny, złożone kwiaty oraz za wyrazy współczucia i wsparcia. Bóg zapłać.

ks. Marek Niemir, proboszcz