Stadion Młodych

Zapraszamy szczególnie młodzież, ale nie tylko do udziału w zapowiadającym się bardzo wartościowo 12 - godzinnym festiwalu wiary (uwielbienie, konferencje, świadectwa, koncerty) na Stadionie Narodowym w Warszawie.