Akademickie Gorzkie Żale

Cel Akademickich Gorzkich Żali to ukazanie na nowo piękna tego typowo polskiego nabożeństwa. Naszą intencją jest, aby to nabożeństwo nie stało się tylko koncertem znanych i cenionych muzyków, ale by ukazało na nowo fenomen polskiej pobożności pasyjnej. Podczas każdej z edycji Akademickich Gorzkich Żali każdy wierny może włączyć się w śpiew, gdyż linia melodyczna i tekst zostają tradycyjne. Jednocześnie dzięki zaangażowaniu tak wielu muzyków mamy nadzieję, że wszystkie aranżacje poruszą do głębi każdego.
Zależy nam, by Akademickie Gorzkie Żale stały się miejscem spotkania z Bogiem kochającym człowieka. Na honorowym miejscu znajduje się On, Jezus Chrystus, pod pokorną postacią chleba. Nie chcemy, aby wydarzenie to przerodziło się w koncert czy sakralne „show”. Naszym zamiarem jest tworzenie przestrzeni, gdzie człowiek może dotknąć Boga, gdzie może poprzez niezwykle przejmujący kilkusetletni tekst odnaleźć drogę do swojego wnętrza i do zrozumienia siebie.
Akademickie Gorzkie Żale w wyjątkowo precyzyjny sposób wpisują się w duchowość franciszkańską. Św. Franciszek kładł nacisk na dwa istotne wydarzenia z życia Chrystusa: Boże Narodzenie oraz Mękę Jezusa na krzyżu. Nasze nabożeństwo pasyjne ukazuje franciszkańską miłość do Ukrzyżowanego. Franciszkański kościół klasztorny przy ul. Garbary staje się miejscem spotkania dwóch filarów duchowości biedaczyny z Asyżu. Słynny ogromny żłóbek mówiący o Bożym Narodzeniu w Wielkim Poście ustępuje miejsca dramatycznym wydarzeniom związanym z Męką Pańską.
Więcej informacji: