1% PODATKU

Oddajmy 1% na leczenie i rehabilitację dzieci z naszej parafii

Jesteśmy przekonani, że każdy z parafian ma świadomość tego, że w naszej wspólnocie parafialnej żyją rodziny dotknięte doświadczeniem choroby, czy niepełnosprawności. Ogromna większość z tych rodzin przyjmuje to doświadczenie z godnością, odkrywając je jako Dar Boży. Postawa służby ojca i matki wobec chorego dziecka jest świadectwem prawdziwej miłości chrześcijańskiej. Ta miłość uzdalnia ich do czynów prawdziwie heroicznych. Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem i zapewnienie prawidłowego leczenia czy rehabilitacji, łączy się często z o wiele większym wkładem finansowym. Pomagając dzieciom  i doceniając wysiłek opiekunów każdego chorego dziecka, chciejmy przekazać 1% podatku przy rozliczeniu PIT-u za 2017 rok.

Wojciech Dołbniak

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Nr subkonta: 20616

Z dopiskiem: Wojciech Dołbniak

(Dabrowa, 10 lat)

 

Jan Jędraszczak

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Nr subkonta: 23023

Z dopiskiem: Jan Jędraszczak

(Skórzewo, 16 lat, autyzm, Zespół Pradera Williego )

 

Dawid Szenfisz

Fundacja Nowa Nadzieja

KRS 0000321541

z dopiskiem: Dawid Szenfisz

(Szymanowo, wnuk pana Piotra który przyjeżdża z kucykiem)

 

Marta Świdurska

Stow. Rodziców i Przyjaciół Dzieci

z Wadą Słuchu ORATOR

KRS 0000160724

Z dopiskiem: Marta Świdurska – na rehabilitację

(Skórzewo, 6 lat, głuchota)

 

Aleksandra Niklewska

KRS 0000321541

Z dopiskiem: Aleksandra Niklewska

(Poznań, autyzm)

 

Jakub Bystrzanowski

KRS 0000120807

Z dopiskiem: Jakub Bystrzanowski – na rehabilitację

(Skórzewo, 9 lat, mózgowe porażenie dziecięce)

 

Maja Polcyn

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Nr subkonta: 17074

Z dopiskiem: Maja Polcyn (Skórzewo)
 

Agnieszka Kowalkowska

Stow. Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000059075

Z dopiskiem: Agnieszka Kowalkowska

 

Franciszek Umiński

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Z dopiskiem 20592 Umiński Franciszek

(Skórzewo, 9 lat, autyzm)

 

Zuzanna Łodyga

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Z dopiskiem: 2733 Zuzanna Łodyga

 

Kacper Trzciński

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Nr subkonta: 11426

Z dopiskiem Kacper Trzciński
 

Dawid Rembicki

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 000037904

Z dopiskiem: 3657 Dawid Rembick

(Skórzewo, 13 lat, autyzm)

 

Maciej i Piotr Cwojda

Caritas Poznańska

KRS 0000224658

Z dopiskiem: Bracia Maciej i Piotr

(Skórzewo)

 

Patrycja Szymczak

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Z dopiskiem: 12653 Patrycja Szymczak

 

Maria Magdalena Borowczyk

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Z dopiskiem 8560 Maria Magdalena Borowczyk

 

Piotr Nieboj

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Z dopiskiem: 18494, Piotr Nieboj

 

Amelia Branczewska

Fundacja Zdążyć z Pomocą

KRS 0000037904

Z dopiskiem: 2184 Branczewska Amelia

 

Fundacja Wspólnoty Burego Misia

KRS 0000128687